Əsas

Yeni Bölümlər »

Campbell Biologiya kitabının hüceyrə biologiyasını əhatə edən ikinci bölümü artıq hazırdır və aşağıdakı fəsillərdən ibarətdir:

6. Hüceyrə Səyahəti

7. Membranların Struktur və Funksiyası

8. Metabolizmə Giriş 

9. Hüceyrə Tənəffüsü və Fermentasiya 

10. Fotosintez 

11. Hüceyrəvi Xəbərləşmə

12. Hüceyrə Dövrəsi

35. Borulu Bitkilərin Strukturu, Böyüməsi və İnkişafı

36. Borulu Bitkilərdə Resursların Əldə Olunması və Nəqliyyatı

37. Torpaq və Bitkilərin Qidalanması

38. Örtülütoxumlularda Çoxalma və Biotexnologiya

39. Bitkilərin Daxili və Xarici Siqnallara Cavabı

Elmi Spektr Tyutorluq Proqramı (ESTP) Azərbaycanda oxuyan tələbələrin elmin müxtəlif sahələri üzrə praktiki təcrübə qazanmaları üçün yaradılmış proqramdır. Proqram çərçivəsində müvafiq sahələr üzrə mütəxəssislər tələbələrlə birlikdə 3 aylıq layihələr həyata keçirir.

Məlumat kitabçaları

Bu həftənin sualı sözün həqiqi mənasında bir çox insanın evinə çox yaxındır: dağıdılaraq yararsız hala keçirilmiş torpaqlar. Bu torpaqları sağaltmağın ən yaxşı metodu nədir? Ciddi sağlamlıq riski daşıyan bu problemə qarşı hansı yanaşmanı sərgiləməliyik?

Başqaları Yazırlar »

Azərbaycan dili üçün təbii dilin emalı üçün alətlərin inkişaf etdirilməsi üçün ən ilk addımlardan biri morfoloji analizatorun inkişaf etdirilməsidir. Morfoloji analizatorun məqsədi sözü kök və şəkilçilərinə düzgün şəkildə ayırıb, sinifləndirməkdir. Işık Universitetində Ercan Solak-ın qrupunda belə bir analizator inkişaf etdirilmişdir.

Fşemiskop platformasının hazırladığı 2-ci fanzində dünyada hal-hazırda baş verən ekoloji feminist hərəkatları, Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinin qadın fermerlərə təsirini araşdırır və vizual üsullarla çatdırır.

At this historical juncture, we should acknowledge and exploit the fact we live in a complex system – a system with many interacting agents, whose collective behaviour is usually hard to predict. Understanding the key properties of complex systems can help us clarify and deal with many new and existing global challenges, from pandemics to poverty and ecological collapse.

A sustainably safe road traffic system prevents road deaths, serious road injuries and permanent injury by systematically reducing the underlying risks of the entire traffic system. Human factors are the primary focus: by starting from the demands, competencies, limitations and vulnerabilities of people, the traffic system can be realistically adapted to achieve maximum safety.

Akademik İcmallar »

Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) are two highly transmissible and pathogenic viruses that emerged in humans at the beginning of the 21st century. Both viruses likely originated in bats, and genetically diverse coronaviruses that are related to SARS-CoV and MERS-CoV were discovered in bats worldwide. In this Review, we summarize the current knowledge on the origin and evolution of these two pathogenic coronaviruses and discuss their receptor usage; we also highlight the diversity and potential of spillover of bat-borne coronaviruses, as evidenced by the recent spillover of swine acute diarrhoea syndrome coronavirus (SADS-CoV) to pigs.

For about 50 yr, ice cores have provided a wealth of information about past climatic and environmental changes. Ice cores from Greenland, Antarctica and other glacier-covered regions now encompass a variety of time scales. However, the longer time scales (e.g. at least back to the Last Glacial period) are covered by deep ice cores, the number of which is still very limited: seven from Greenland, with only one providing an undisturbed record of a part of the last interglacial period, and a dozen from Antarctica, with the longest record covering the last 800 000 yr. This article aims to summarize this successful adventure initiated by a few pioneers and their teams and to review key scientific results by focusing on climate (in particular water isotopes) and climate-related (e.g. greenhouse gases) reconstructions.

Benefits of increased size and functional specialization of cells have repeatedly promoted the evolution of multicellular organisms from unicellular ancestors. Many requirements for multicellular organization (cell adhesion, cell-cell communication and coordination, programmed cell death) likely evolved in ancestral unicellular organisms. However, the evolution of multicellular organisms from unicellular ancestors may be opposed by genetic conflicts that arise when mutant cell lineages promote their own increase at the expense of the integrity of the multicellular organism. Numerous defenses limit such genetic conflicts, perhaps the most important being development from a unicell, which minimizes conflicts from selection among cell lineages, and redistributes genetic variation arising within multicellular individuals between individuals. With a unicellular bottleneck, defecting cell lineages rarely succeed beyond the life span of the multicellular individual.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Yuxarı qayıt