Sual Ver

Sual Ver

Elmlə maraqlanan insanın bəzən qarşılaşdığı problem həmişə sözünü etdiyimiz dərin institusional problemlərdən deyil, sadəcə sualı verməyə adam tanımadığından qarşısında keçilməz bir səddə çevrilir. Bu səhifənin yaranma məqsədi çox sadədir: bura sualı olan lakin sualı verməyə adam tapa bilməyənlər üçündür. Əgər elm, elm tarixi, fəlsəfəsi, təhsili ilə bağlı səni maraqlandıran, narahat edən sualın varsa onu buradan bizə ünvanlaya bilərsən, yoldaş oxucu, ola bilsin ki, sualına cavab verə bilərik, bilməsək də, ən pis halda sualını başqa biri ilə paylaşmış olarsan, bir yerdə fikirləşərik bu mövzuda. Cavabımızı bir müddət sonra elə bu səhifədə tapa bilərsən.
Sual 4: Bir müddətdir ki, bir məsələ məni bezdirənə kimi düşündürür, amma bir nəticəyə gələ bilmirəm, bəlkə, sizin fikirləriniz kömək oldu. Məsələ budur: Xarici dil bilmək nə dərəcədə vacibdir? Azərbaycan dilini mükəmməl öyrənib bu dildə əlçatan olan elmi dərslikləri və fəlsəfi kitabları oxumaqla kifayətlənmək olarmı? Yəni bu yolla filosofa çevrilmək olar ya yox? –Düşündüyün dilə mükəmməl səviyyədə bələd olursan və ən pis halda, elmi və fəlsəfi məlumatların müəyyən bir hissəsinə əlin çataraq bünövrə qura bilərsən, hətta hansısa fikri ifadə etmək üçün özündən söz də yarada bilərsən. Digər halda isə bir neçə xarici dil öyrənirsən və əlin genbolcasına məlumatlara çatır (hətta o qədər ki, heç özünün nə isə fikirləşməyinə ehtiyac qalmır: hər məlumat və fikir hazırcasına səni gözləyir). Üstəlik, xarici dillərdən qidalandığına görə fikirləşdiyin vaxt narahatlıq yaranır, axıcı və aydın fikirləşə bilmirsən.
Mən 6 il əvvəl –22 yaşımda mütaliə ilə məşğul olmağa başlamışam, ona qədər, demək olar ki, əlimi kitaba vurmamışam (məktəb dövrümdə isə təkcə riyaziyyatla məşğul olmuşam, hətta sinifin ən yaxşı riyaziyyatçısı idim). Antik fəlsəfə (əsasən yunan), klassik musiqi ( əsasən alman), və bir neçə yazıçı (əsasən rus) ilə müəyyən qədər tanış oldum, açığı, deyəsən, indi nə etməliyəm, hansı yolla getməliyəm, bilmirəm. Rus dili və alman dilini öyrənmək fikri məni narahat edir; bir tərəfdən də təkcə öz düşündüyün dili bilmək və kifayətlənmək. Bəlkə, təkcə ingilis dilini öyrənəsən, genbolca məlumatlardan qidalanasan və hətta öz dilin halına çevirəsən, azərbaycan dilini tamam qıtlaşdırasan, ingilis dili ilə fikirləşməyə başlayasan?
Cavab: Fəlsəfə ilə ciddi məşğul olmaq üçün xarici dil bilmək kifayət deyil, xarici dilləri bilmək lazımdır. Fəlsəfi ədəbiyyata ən çox töhfə vermiş dillərin bəzilərini sıralayası olsaq yunan, latın, çin, ərəb, sanskrit, fransız, italyan, ingilis, alman kimi dilləri göstərmək olar. Adətən filosoflar ixtisaslaşdığı mövzularda dominant ədəbiyyatın hansı dillərdə yazıldığından asılı olaraq o dilləri mümkün qədər yaxşı öyrənməyə və əsərləri orijinal mətnlərdən oxumağa çalışırlar. Bir sözlə, fəlsəfəni bir iş olaraq görən, akademik məşğul olan insanlar müasir diskursda iştirak etmək üçün ingilis, orijinal mətnləri oxumaq üçün ixtisaslaşdığı sahədə dominant olan dilləri öyrənirlər və bu hal bu gün və yaxın gələcək üçün aktualdır. O baxımdan hansı dili öyrənməli olduğunuz hansı mövzularla maraqlandığınızdan asılıdır, amma ingilis dilini öyrənməmək kimi bir seçiminiz yoxdur.

Bizim işlərimizdən biri Azərbaycan dilli düşüncə ekosisteminə əsaslı mənbələr qatmaq olduğundan, “Azərbaycan dilini öyrənmək vacib deyil” deyə bilmərik. Amma reallıq budur ki, Azərbaycan dili və mədəniyyəti hal-hazırda intellektual olaraq dünyadan təcrid olunub, blokada altındadır. Bəlkə də bir gün bu dildə maraqlı, orijinal fəlsəfə edənlər olacaq amma bu gün o gün deyil. Fəlsəfə də digər düşüncə sahələri kimi milli sərhədləri aşan və yalnız müvafiq fikirləri dəyərləndirmək qabiliyyətində olan icmanın kontekstində güclənən və məna qazanan bir şey olduğu üçün bu sahədə çalışmaq istəyən fərd ilk öncə diskursun aparıldığı dildə lazımi şəkildə özünü ifadə etməyi, fikirlərini sahədə çalışan başqaları ilə paylaşmağı bacarmalıdır. Dağın başına çəkilmiş tərki-dünya filosofun edə biləcəyi çox vaxt başqasının ən yaxşı halda on il, ən pis halda 2700 il əvvəl gəldiyi nəticələrə gəlib bundan həyəcanlanmaq olur adətən. Bundan əlavə, müvafiq dildə düşünən və aktiv fəaliyyət göstərən icmanın olması da vacibdir; bu icmanın yaranması üçün tərcümələr, oxuma qrupları, peşəkar cəmiyyətlər, jurnallar və s. lazımdır; Azərbaycanın intellektual mühiti bu gün mövcud boşluqdan qidalanan balonlarla doludur təəssüf ki. Təkəri yenidən kəşf etmək əvəzinə, müvafiq mövzularda marağınızı paylaşan beynəlxalq icmaya üzv olub sizdən əvvəl edilənlərdən xəbərdar olmaq, öz işlərinizi onlar üzərinə inşa etmək daha məntiqlidir. Bu o demək deyil ki, öz dilində və ya orijinal düşünməyin yeri yoxdur, var əlbəttə ki, amma orijinal düşünənlər adətən orijinallıqlarına min illərlə yığılmış insan mədəniyyətindən yola çıxaraq, indiyədək edilmiş işlərdə təsbit etdikləri boşluqlar üzərinə düşünərək nail olurlar.

Son olaraq vurğulamaq lazımdır ki, hal-hazırda akademik diskursun lingua franca-sı olan ingilis dilini bilmək heç də o demək deyil ki, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur, artıq hər şey hamıya  məlumdur. Bəli, istehsal olunan ədəbiyyatın həcmi bizə kosmik gələ bilər, amma əmin olun ki, bu kainatdan xəbərsiz tüksüz meymunun qorxusudur, əslində dünya haqda bildiklərimiz inanılmaz dərəcədə məhduddur çünki proses hələ yeni başlayıb.

Sual 3: Elmi Spektr əvvəlki illərdə olan tədqiqat layihələrini davam etdirəcəkmi?

Cavab: Elmi Spektr öz imkanları ilə açıq elmi resurslar yaradan bir çalışma, daha dəqiq desək, belə çalışmalar üçün bir platformadır. Hal-hazırda resurslarımızın böyük hissəsi saytımızda təqdim etdiyimiz Campbell Biologiya kitabının tərcüməsinə sərf olunur. Lakin ara-sıra bizə maraqlı gələn başqa layihələri də həyata keçirməyə çalışırıq. Belə layihələrdən biri bir müddət əvvəl elədiyimiz Tyutorluq Proqramı idi ki, bu layihə çərçivəsində bir neçə qrup tyutor və tələbə müxtəlif mövzularda tədqiqat layihələri aparırdılar. Elmi Spektrin miqyası kiçik, büdcəsi isə sıfır olduğundan, bu layihələri davamlı etmək çətindir. Vəziyyətin fərqində olduğumuzdan belə bir iddiamız da yoxdur. Məqsədimiz sadəcə müəyyən xırda layihələrlə başqaları, xüsusilə də maaşlı işçiləri, imkanları olan təşkilatlar tərəfindən istifadə oluna biləcək modellər yaratmaqdır ki, məsələn tyutorluq proqramından sonra Təhsil İnstitutu tərəfindən oxşar bir proqramın yaradılması, Campbell Biologiya və dərsliklər mövzusunda çalışmalarımız və aktivizm xarakterli fəaliyyətlərimizdən sonra dərslik tərcümələri üzrə çalışmaların genişlənməsi bu yanaşmanın o qədər də səmərəsiz olmadığını göstərir. Ona görə də, suala cavab olaraq: xeyr, Tyutorluq Proqramı çərçivəsində yeni layihələr etmək hal-hazırda planımızda deyil. Lakin kritik məsələlərin həllinə yeni yanaşmalar təklif edən açıq tədris resursları yaratmaq imkanlarını daim araşdırırıq, belə işlər görmək istəyənlərə də dəstək olmağa çalışırıq.
Sual 2: Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) birinci kursunda oxuyuram, mənə maraqlıdır ki, ATU-dakı tibb təhsili ilə Harvarddakı tibb təhsili arasında nə fərq var?
Cavab: Bu suala cavab verməsi üçün sözügedən universitetlərlə birbaşa təcrübəsi olan və Campbell Biologiya kitabının tərcüməsində iştirak edən Nigar Sofiyevaya müraciət etdik. Nigar Sofiyeva Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə Profilaktika Fakültəsindən məzun olduqdan sonra İstanbul Universiteti Cerrahpaşa Tibb Fakultəsində Ginekologiya ixtisası üzrə rezidentura təhsili almışdır. Tibb təhsili ilə paralel Harvard Universiteti və Drezden Beynəlxalq Universitetlərində Kliniki Tədqiqat üzrə magistratura dərəcəsinə yiyələnmişdir. Yale Universiteti və Mayo Klinikasında ginekoloji onkologiya sahəsində apardığı elmi tədqiqatları Bergen Universitetində Translyasiya Onkologiyası və Xərçəng Genetikası üzrə Doktorantura proqramı çərçivəsində davam etdirir. Elmi tədqiqatla bərabər Harvard Universiteti Kliniki Tədqiqat proqramında tədris assistenti olaraq fəaliyyət göstərir.
1) Terminologiya və dərsliklər: Azərbaycanda təhsildə və praktikada istifadə olunan dərsliklər və bu dərsliklərdə istifadə olunan terminologiya Qərbdən bir qədər ayrılmış Sovet-Rus terminologiyasına əsaslanır. Bu isə müasir tibbi ədəbiyyatı izləməkdə, peşəkar kommunikasiyada, dünyaya açılmaqda bir qədər problem yaradır. Bundan əlavə, dərsliklər çox gec-gec tərcümə olunduğuna görə, dərsliklərin tərkibi Qərbdəki universitetlərin daha tez-tez yenilənən dərslikləri ilə müqayisədə daha köhnə olur.
2) Təhsil keçmişi və tələbə seçimi. Şimali Amerikada tibb təhsilindən əvvəl tibblə əlaqəli bir sahədə bakalavr təhsili almaq lazımdır ki, bu da tələbələrə tibbə qəbul olmazdan əvvəl elmi tədqiqat, həyat təcrübəsi qazanmaq imkanı verir. Buna görə də Harvardda tibb oxuyan birinin tələbə yoldaşları Azərbaycandakı kimi birbaşa orta məktəbdən qəbul imtahanı ilə universitet tibbinə keçmiş cavan insanlar deyil, universitet təhsili almış, elmi tədqiqat üzrə praktik təcrübə qazanmış daha yetişkin, müstəqil düşünə bilən və təkcə standart imtahanlara görə deyil, başqa keyfiyyətlərə görə seçilmiş insanlar olur.
3) Müəllim heyəti. Harvardda tibb təhsilini verən müəllim heyəti uzun müddət yüksək akademik standartları və imkanları olan bir yerdə yetişmiş müəllimlərdən ibarət olur. Azərbaycanın təhsil sistemi bu standartlara çatmaqda çətinlik çəkməkdən əlavə, son 100 ildə baş verən siyasi-iqtisadi dəyişmələrdən dolayı çox böyük dalğalanmalar keçirib, yetkinləşmə şansı əldə etməyib, nəticədə müəllim kadrları da bacarıq və savad cəhətdən böyük çeşidlilik göstərir.
Nəticə: Bütün sadalanan fərqlərə baxmayaraq bir çox ATU məzunu dünya səviyyəsində əhəmiyyətli elmi və peşəkar nəticələrə imza ata bilir. Sadəcə ATU məzunu bunun üçün ortalama Harvard tələbəsindən daha çox şəxsi inisiativə sahib olmalı, universitetin verdiyi təhsillə kifayətlənməməli, yeniliklərə açıq olub, müstəqil şəkildə öyrənməyə çalışmalıdır.
Sual 1: Birinci toyuq yaranıb yoxsa yumurta?
Cavab 1: Bu suala ən tez-tez verilən cavab yumurtanın amniotların təkamülü ilə yaranması və quşların bu prosesdə çox daha gec əmələ gəldiyidir. Bu baxımdan bu əslində çətin və ya mübahisəli bir sual deyil, çətin sual yumurtanın ilk növbədə niyə yarandığıdır. Yumurta canlıların cinsi çoxalması kontekstində ortaya çıxmış bir innovasiyadır. Cinsi çoxalma və bu prosesdə vacib rol oynayan meyoz bölünmə ilk dəfə 1 milyard il əvvəl təkhüceyrəli eukariotların ortaq əcdadlarında əmələ gəlib. Ənənəvi düşüncəyə görə, meyoz bölünmə yolu ilə əmələ gələn cinsi hüceyrələr (məsələn, yumurta) bu erkən canlılarda çeşidliliyi artırma mühərriki rolu oynayıb və təbii seçmə prosesinin, canlılarda fərqliləşməni sürətləndirən faktorlardan olub. Lakin yeni tədqiqatlar cinsi çoxalmanın genetik çeşidliliyi artırma funksiyası daşıdığı fikrini sual altına qoyub. Meyozun təkamülü ilə bağlı daha ətraflı misal üçün bu məqalədə oxuya bilərsən, yoldaş oxucu:  Mirzaghaderi and Hörandl (2016). The evolution of meiotic sex and its alternatives. Bir sözlə, yumurta əlbəttə ki, daha tez yaranıb, amma niyə yaranıb görəsən?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top