Oxuma Klubu | Reading Club

Oxuma Klubu

Elmi Spektr (ES) oxuma klubu elmi mətnlərin (kitab, məqalə, və s.) müzakirə olunduğu məkandır. Klubun məqsədi elmin fərqli sahələri ilə maraqlanan insanları onlayn mühitdə bir araya gətirib, maraqlı və məhsuldar müzakirələr yaratmaqdır. Klubun görüşləri ictimaiyyətə açıq olub onlayn platformalarda keçirilir. Mətnlər elmin bütün sahələrini, təbiət elmləri (fizika, kimya, biologiya və s.), sosial elmlər (sosiologiya, iqtisadiyyat, gender tədqiqatları, hüquq və s.), formal elmlər (riyaziyyat, kompüter elmləri, və s.), tətbiqi elmlər (tibb, mühəndislik, dizayn, memarlıq və s.) və fəlsəfəni əhatə edir.

Reading Club

Elmi Spektr (ES) reading club is a space for discussion of scientific texts (books, articles, etc.). The club aims to bring people who are interested in different areas of science together in an online setting to create engaging and productive discussions. Meetings of the club are open to the public and held on online meeting platforms. Texts may cover any field of science, including natural sciences (physics, chemistry, biology, etc.), social sciences (sociology, economics, gender studies, law, etc.), formal sciences (mathematics, computer science, etc.), applied sciences (medicine, engineering, architecture, etc.) and philosophy.

Gələcək görüşlər | Future meetings

The news is full of hotly debated and divergent claims about the impacts and risks of climate change. The Physics of Climate Change provides a clear, accurate and accessible perspective of climate science and the risks of global inaction. Krauss’s narrative explores the history of how scientists progressed to our current understanding of the Earth’s climate and its future. Its generous complement of informative diagrams and illustrations allows readers to assess which climate predictions are securely based on analysis of empirical data, and which are more speculative.

Kitab təklifi

Təqdimatçı olmaq üçün sizdən gözlənilən yeganə şey təqdim edəcəkləri mətnlə bağlı lazımi təcrübəyə malik olmanızdır. Bunun üçün, zəhmət olmasa, aşağıdakı formu dolduraraq bizi həm mətn, həm də özünüz haqda məlumatlandırın.

Book proposals

The only requirement for being a presenter is having a background relevant to the topic of the book you would like to propose. Please fill out the form below to tell us more about yourself and the text you would like to discuss.

Təklif Formu | Suggestion Form

Necə işləyir?

İştirakçılar üçün

1. Aşağıdakı aktiv görüşlərdən birinə qeydiyyatdan keçirsiniz.
2. Göstərilən tarixə qədər görüşdə müzakirə olunacaq mətni oxuyub sizə maraqlı olan sualları, rəyləri qeyd edirsiniz.
3. Görüş günü sizə göndərilən keçiddən görüşə daxil olub ilk öncə təqdimata qulaq asır, daha sonra qeydlərinizi və suallarınızı paylaşır, müzakirədə iştirak edirsiniz.

Təqdimatçılar üçün

1. Aşağıdakı formu doldurub özünüz haqda məlumat verib, müzakirəsini aparmaq istədiyiniz mətni təklif edirsiniz, görüş vaxtını təyin edirsiniz.
2. Görüş vaxtınadək mətni oxuyub, qeydlərinizi aparır, təqdimatınızı hazırlayırsınız. Təqdimatda mətnin ana fikir və nəticələrinin xülasəsini çıxarıb ön plana çəkin.
3. Görüş günü mətni təqdim edirsiniz (~15-20 dəq) və ardından müzakirəni moderasiya edirsiniz.

How does it work?

For participants

1. Register for one of the upcoming meetings listed below.
2. Read the text that will be discussed, take notes, and write down questions you would like to raise during the discussion.
3. On the day of the meeting, enter the meeting room using the link that you have received, listen to the presentation, share your notes and questions, participate in the discussions.

For presenters

1. Fill out the form below to tell us about yourself, propose a text that you would like to discuss, and set a date for the meeting.
2. If you have not done so already, read the text you proposed, take notes, and prepare a presentation. In your presentation summarize and highlight the main ideas and results of the text.
3. On the date of the meeting, present the text (15-20 min) and moderate the discussion that follows.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top