Campbell Biologiya Rəy Formu

Kitabı hamı üçün daha faydalı etmək üçün tələbə və müəllimlərin (orta və ali məktəb) rəyinə ehtiyacımız var. Rəyinizi bu formu dolduraraq bizə göndərə bilərsiniz. Rəyçilərin əməyini qiymətləndirmək üçün bütün rəyçilərin adı və təşkilati mənsubiyyətlərinə kitabın son bütöv versiyasında yer verəcəyik.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top