KAZAKH LITERATURE OF THE INDEPENDENCE ERA IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE. AТ Khamraev, MO Shagimoldinа – Научный журнал «Keruen», 2022

KAZAKH LITERATURE OF THE INDEPENDENCE ERA IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE AТ Khamraev, MO Shagimoldinа – Научный журнал «Keruen», 2022 В статье охарактеризованы особенности казахско-азербайджанских межлитературных связей в постсоветский период, а также проанализированы труды казахских авторов и фольклорные произведения казахского народа …   This message was sent by Google Scholar because you’re following new results for [“azerbaijani language”]. […]

Systematic Organization and Functional Study of the Phonemic Structure of a Language in Phonology. S Jumayeva – Path of Science, 2022

[PDF] Systematic Organization and Functional Study of the Phonemic Structure of a Language in Phonology S Jumayeva – Path of Science, 2022 … the Azerbaijani language and its phonological features. The study of the place of the sounds of the language in the phonological system of the Azerbaijani language and … Depending on the pronunciation norm […]

Azərbaycan dilində hərflərin nisbi işlənmə tezliyi necədir? Bəs şəkilçilərin? (cavab)

Həftənin sualı rubrikası çərçivəsində verdiyimiz 6-cı sual Azərbaycan dilində hərflərin işlənmə tezliyi ilə bağlı idi. Oxucularımızdan sualımıza cavab almadığımıza görə, öz cavabımızı sizə təqdim edirik. Qrafikdə göstərilən faizlər SketchEngine-dən əldə etdiyimiz 94 milyon sözlük Azərbaycan dili korpusundan əldə edilmişdir.1 Korpusda Azərbaycan dilində dərc olunan xəbər saytlarından alınmış mətnlər yer alır. Qeyd etmək lazımdır ki, hərf […]

Alınma xüsusi isimlərin Azərbaycan dilində yazılışı normaları

Alınma xüsusi isimlərin qəbul olunmuş normaları ilə bağlı açıq müzakirələr aparılmış və mövqe məqalələri dərc edilmişdir. Habitat Tərcümə Layihəsinin (HTL) üzvlərinin bu müzakirələrdə mövqeyi bundan ibarətdir ki, hal-hazırda qəbul edilmiş müvafiq normalar yetərsizdir. Bu səbəblə, layihənin mətnləri üçün yeni, dilin gələcəkdə daha da standartlaşmasına xidmət edəcək normalardan istifadə edilir. Bu mövzu barəsində konkret qaydaların olmamasından […]

Düzgün Yazılışa Doğru

Oxuduğunuz mətnlərdəki biabırçı dərəcədə saysız-hesabsız olan yazı səhvlərindən bezmisiniz? Dilimizdə keyfiyyətli resursların olmamasından şikayətçisiniz? Biz də. Onda gəlin bu problemi birlikdə həll edək.

Universal Qrammatika

Dillərin mənimsənilmə və öyrənilmə məsələsi, xüsusi ilə də bu prosesin anadangəlmə faktorlara əsaslanması, yoxsa ətraf mühitin təsiri ilə baş verməsi hər zaman dilçilər arasında fikir ayrılığına səbəb olmuşdur. Bu kimi sualların cavabını özündə birləşdirən nəzəriyyələrdən biri də Chomsky-nin irəli sürdüyü Universal Qramatika nəzəriyyəsidir. Bu yazımızda Universal Qramatikaya səthi bir baxış edəcəyik, onun əsasını təşkil edən […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top