reduction

kimya, fəlsəfə

  1. Reduksiya və ya reduksiyalamaq. Kimyada, adətən oksigenin itirilməsi və ya hidrogenin birləşdirilməsi vasitəsilə elektronların qazanılması. Məsələn, fotosintez prosesində karbon dioksid reduksiyalanaraq şəkərə çevrilir. Bax: oxidation
  2. Endirmək. Fəlsəfədə mürəkkəb məfhumu onu təşkil edən hissələrə ayırmaq. Məsələn, hüceyrənin işləyişini orqanellərin funksiyasına endirmək, hüceyrənin işləyişini orqanellər vasitəsilə açıqlamaqdır. Bax: reductionism

Etimologiya

Latınca reducere, geri gətirmək, bərpa etmək.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Yuxarı qayıt