Elmi Lüğət

Habitat layihəsi çərçivəsində elmi dərsliklərin tərcüməsi zamanı qarşılaşdığımız elmi ifadələr probleminə əncam çəkmək və dilimizdəki terminologiyanın müəyyən qədər standartlaşması üçün burada nisbətən yeni və çox istifadə olunan elmi terminləri və ifadələri yerləşdiririk.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Yuxarı qayıt