Əsas

Daha Ətraflı

Bu həftənin sualı süni neyron şəbəkələri ilə bağlıdır. Müəyyən bir tapşırığı həyata keçirmək üçün birbaşa olaraq onu həll etmək üçün lazım olan hesablamalara yox, öyrənmə prosesinə fokuslanan müasir süni neyron şəbəkələri (SNN) ənənəvi, konkret hesablamalara, qaydalara əsaslanan sistemlərin yaxşı edə bilmədiyi şeyləri, məsələn, şəkillərin içindəki obyektlərin sinifləndirilməsi, insan nitqinin tanınması kimi tapşırıqları çox uğurla həyata keçirməyi öyrənə bilir. SNN-lərin “qidalandığı” data artdıqca, yeni öyrənmə alqoritmləri, şəbəkə quruluşları icad olunduqca, kompüterlərin hesablama gücü artdıqca daha qəliz tapşırıqları da yerinə yetirmək (məsələn, avtomobillərin özünüidarəsi) mümkün hala gəlir. Buna baxmayaraq, SNN hələ də ən bəsit canlıların belə həyata keçirə bildikləri bəzi şeyləri (məsələn, müstəqil şəkildə kompleks mühitdə naviqasiya) etməkdə çətinlik çəkir və ya etmək üçün canlılardan qat-qat daha artıq “təcrübə” və ya “öyrənmə” tələb edir. Bu isə öz növbəsində SNN-lər və canlı sinir sistemlərin eyni tapşırıqları həll etmək üçün istifadə etdikləri yollar arasındakı fərqlərin nələr olduğu sualını daha da qabardır. Bu həftənin sualı da məhz bu mövzudadır: Bu iki sistem arasındakı fərqlər nələrdir? Bu fərqlər sözügedən sistemlərin performansındakı fərqləri necə izah edə bilər?

! Ekoloji Radar

  • Azərbaycanda şəxsi minik avtomobillərinin sayı təhlükəli sürətdə artmaqdadır. 2005-ci ildə bu rəqəm 458,840 idisə, 2018-ci il üçün bu rəqəm 1,118,480 olmuşdur. Fərdi minik avtomobilləri təkcə atmosferə parnik qazları atdıqlarına görə yox, həm də havanın keyfiyyətini azaltdıqlarına, daha yaxşı məqsədlərlə istifadə oluna biləcək ictimai məkanları daraltdıqlarına və həddən artıq asfaltlaşmaya yol açdıqlarına görə insanların sağlamlığına və digər canlıların yaşama mühitlərinə ən böyük zərər vuran amillərin sırasında öndə gedir.

Başqaları Yazırlar »

Məqalədə Abşeron yarımadasının potensial külək ehtiyatlarını təhlil edilir, Xəzər dənizində külək parkını qurmağın üstünlüklər və qarşısında duran müxtəlif maneələr nəzərdən keçirilir.

XX əsrdə feminizmin əsas əsərlərindən olan Simone de Beauvoir-ın “İkinci Cins” kitabında yer almış “Bioloji Məlumatlar” fəslinin icmalı. Fəsildə Beauvoir qadın-kişi bərabərsizliyini müdafiə edən, ona haqq qazandıran bir çox arqumentlərə və ehkamlaşmış fikirlərə qarşı çıxır, biologiyanı insanın, o cümlədən, qadının mahiyyəti, alın yazısı kimi qəbul edən mahiyyətçi zehniyyətə qarşı öz ekzistensialist mövqeyini ortaya qoyur.

Degrowth is a call to decolonize the social imaginary from the ideology of a one-way future consisting only of growth. Degrowth is not the same thing as recession. It is the hypothesis that we can achieve prosperity without economic growth.

As Marxist geographer David Harvey argues, forty years of neoliberalism has left the public totally exposed and ill prepared to face a public health crisis on the scale of coronavirus. What are the consequences of the spread of the new coronavirus on the capitalist mode of production?

Akademik İcmallar »

Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) are two highly transmissible and pathogenic viruses that emerged in humans at the beginning of the 21st century. Both viruses likely originated in bats, and genetically diverse coronaviruses that are related to SARS-CoV and MERS-CoV were discovered in bats worldwide. In this Review, we summarize the current knowledge on the origin and evolution of these two pathogenic coronaviruses and discuss their receptor usage; we also highlight the diversity and potential of spillover of bat-borne coronaviruses, as evidenced by the recent spillover of swine acute diarrhoea syndrome coronavirus (SADS-CoV) to pigs.

For about 50 yr, ice cores have provided a wealth of information about past climatic and environmental changes. Ice cores from Greenland, Antarctica and other glacier-covered regions now encompass a variety of time scales. However, the longer time scales (e.g. at least back to the Last Glacial period) are covered by deep ice cores, the number of which is still very limited: seven from Greenland, with only one providing an undisturbed record of a part of the last interglacial period, and a dozen from Antarctica, with the longest record covering the last 800 000 yr. This article aims to summarize this successful adventure initiated by a few pioneers and their teams and to review key scientific results by focusing on climate (in particular water isotopes) and climate-related (e.g. greenhouse gases) reconstructions.

Benefits of increased size and functional specialization of cells have repeatedly promoted the evolution of multicellular organisms from unicellular ancestors. Many requirements for multicellular organization (cell adhesion, cell-cell communication and coordination, programmed cell death) likely evolved in ancestral unicellular organisms. However, the evolution of multicellular organisms from unicellular ancestors may be opposed by genetic conflicts that arise when mutant cell lineages promote their own increase at the expense of the integrity of the multicellular organism. Numerous defenses limit such genetic conflicts, perhaps the most important being development from a unicell, which minimizes conflicts from selection among cell lineages, and redistributes genetic variation arising within multicellular individuals between individuals. With a unicellular bottleneck, defecting cell lineages rarely succeed beyond the life span of the multicellular individual.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Yuxarı qayıt