Əsas

! Ekoloji Radar

Başqaları Yazırlar »

Yazı və ya danışıqdan kompüterin riyazi əməliyyatlar yerinə yetirə biləcəyi və üzərində araşdıracağı bir riyazi anlayış qurmaq mümkündürmü? Kompüterdəki hər hansı riyazi təsvirdən yazı və ya danışıq yaradıla bilərmi?

Təhsil seçici abortların, gender-əsaslı zorakılığın, erkən nigah adı altında uşaq istismarının qarşısını almaqda  hansı rolu oynaya bilər?

In 20th-century Turkey, modernisers turned to eugenics and claims of an ancient Asian past to argue that Turks were white.

Two monumental works have led many mathematicians to avoid the equal sign. Their goal: Rebuild the foundations of the discipline upon the looser relationship of “equivalence.” The process has not always gone smoothly.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Yuxarı qayıt