causality

elm, fəlsəfə

Səbəbiyyət. Səbəb və nəticə arasındakı əlaqə. Məsələn, bilyard çubuğunun hərəkətə gətirilməsi hadisəsi ilə bilyard topunun hərəkət etmə hadisəsi bir-birilə səbəbiyyət əlaqəsi ilə bağlıdır. Lakin əgər, məsələn, mən asqıran vaxt Ay tutulursa, buradakı əlaqə səbəbiyyət yox, korrelasiyadır (üst-üstə düşmə).

 

Etimologiya

Latınca causa, səbəb, causalitas səbəbiyyət.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Axtarmaq istədiyiniz şeyi yazıb, Enter düyməsinə basın. Çıxmaq üçün Esc düyməsinə basın.

Yuxarı qayıt